Ouderraad – Werking

Werking

Vergaderingen

De Ouderraad vergadert een viertal keer per schooljaar onder de leiding van de voorzitter. 
Op de vergaderingen zijn alle leden van de Ouderraad uitgenodigd, samen met de directie en vertegenwoordigers van de leerkrachten.
De agenda van deze vergaderingen is meestal opgebouwd rond volgende pijlers:

- Terugblik op voorbije activiteiten

- Bespreken geplande activiteiten

- Verslagen vanuit de werkgroepen

- Informatie vanuit de school (kleuterschool - lagere school)

- Rondvraag - varia

De vergaderingen van de Ouderraad duren niet langer dan 2 uur (van 20:00 tot 22:00u).

 

Werkgroepen

Om efficiënt te kunnen werken worden werkgroepen opgericht. Het aantal en de invulling kunnen verschillen op de verschillende vestigingsplaatsen.
Elke werkgroep heeft één of twee verantwoordelijken. De verantwoordelijke van de werkgroep nodigt de leden uit voor een bijeenkomst of activiteit. Elke werkgroep doet beroep op de hulp van ouders voor een activiteit

 

Activiteiten

Een activiteit voor alle ouders ( Mariabergfeesten, brunch,..) wordt aangekondigd via de nieuwsbrief van de school. Tevens wordt aan de oudste van het gezin een uitnodiging meegegeven. Uiteraard hopen we steeds op een grote opkomst.