Inschrijvingen – kleuters

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Uw kleuter mag naar school komen  wanneer hij/zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, 2 jaar en 6 maanden zijn en hij/zij wordt  dan op de eerstvolgende instapdatum toegelaten in de school. Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op de instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.

Elk schooljaar zijn er 7 instapmomenten:

 • 1 september
 • Na de herfstvakantie
 • Na de kerstvakantie
 • Op 1 februari
 • Na de krokusvakantie
 • Na de paasvakantie
 • Na O.H.Hemelvaart

 

Wanneer mag ik mijn kind inschrijven?

U kan uw kind al inschrijven in onze school vooraleer het effectief naar school mag gaan.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 starten op 1 maart 2021.

 • Van 1 t/m 14 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefeenheid (broers en zussen die al ingeschreven zijn)
 • Van 15 t/m 31 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school.
 • Vanaf donderdag 1 april om 8 u starten de aanmeldingen voor de niet-voorrangsgerechtigde kleuters.

 

 

 Hoe gebeurt de inschrijving?

 

Momenteel kunnen de inschrijvingen niet fysiek doorgaan en gebeurt dit voor schooljaar 2021-2022 digitaal of voor wie nodig via een ander kanaal.

De aanmeldingen gebeuren chronologisch per vestiging en volgens dag en uur van aanmelden.

De ouders van de 5-jarige kleuters die de overstap naar het 1ste leerjaar maken op onze vestigingen Centrum en Hoek moeten niet de inschrijvingsprocedure volgen. Ze ontvangen een informatief document dat ze na aanvulling afgeven aan de klasleidster voor 15 maart 2021 en zijn dan automatisch ingeschreven.

 

 Waar aanmelden ?

 • Aanmelden van broertjes en zusjes tussen 1 en 14 maart : Deze link is niet meer actief
 • Aanmelden van kinderen personeel tussen 15 en 31 maart : Deze link is niet meer actief
 • Aanmelden van nieuwe leerlingen vanaf 1 april : Klik hier voor aanmelden nieuwe leerlingen

 

Inschrijven van aangemelde kinderen

 • Als je je kind aanmeldt via de juiste link , dan krijg je een bevestiging dat de aanmelding gelukt is.
 • Daarna krijg je binnen de twee weken van ons een mail met :
  • een link naar het digitale inschrijvingsformulier
  • een link naar het document gelijke onderwijskansen en een link naar de GDPR-verklaring van de school
  • een link voor het uploaden van een kopie van een  officieel bewijsstuk  waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.  (Dit is bij voorkeur de Kids-id of geboorteattest.)

Vergeet niet je spamfolder na te kijken.

 • Van zodra alle bovenstaande documenten in ons bezit zijn is uw kind definitief ingeschreven .

 

 

Kennismaking met de school

Fysieke bijeenkomsten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen.

Indien ouders toch een rondleiding op school wensen dan kan dit uitzonderlijk en enkel op afspraak NA de schooluren, wanneer er geen kinderen op school zijn met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig of geen toegang heeft tot digitale alternatieven.

Neem dan contact op met de directeur, Myriam Van Hees of Lut Dries 03 667 37 23 OF kleuterschool@mariaberg.be

 

Kijkmomentjes

Voor elk instapmoment organiseren wij een kijkmoment in de drie vestigingsplaatsen. De ouders kunnen dan samen met het kind kennismaken met de leidster en de klas.

Deze kijkmomentjes gebeuren volgens afspraak. De ouders krijgen enkele weken voor het kijkmoment een mail van de klasjuf met dag en uur waarop ze verwacht worden. De juf informeert de ouders over praktische afspraken en ouders kunnen dan ook met hun vragen terecht bij de klasjuf.

 

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor het kleuteronderwijs bepaald.

 • De maximumcapaciteit voor de vestiging Grensstraat 14 bedraagt 250 kleuters
 • De maximumcapaciteit voor de vestiging Heikantstraat 140 bedraagt 220 kleuters
 • De maximumcapaciteit voor de vestiging Moerkantsebaan 287 bedraagt 65 kleuters

De totale maximumcapaciteit voor kleuterschool Mariaberg wordt aldus bepaald op 535 kleuters voor het schooljaar 2021 – 2022.