Inschrijvingen – kleuters

Inschrijvingen

Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Uw kleuter mag naar school komen  wanneer hij/zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, 2 jaar en 6 maanden zijn en hij/zij wordt  dan op de eerstvolgende instapdatum toegelaten in de school. Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op de instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school gaan.

Elk schooljaar zijn er 7 instapmomenten:

 • 1 september
 • Na de herfstvakantie
 • Na de kerstvakantie
 • Op 1 februari
 • Na de krokusvakantie
 • Na de paasvakantie
 • Na O.H.Hemelvaart

Wanneer mag ik mijn kind inschrijven?

U kan uw kind al inschrijven in onze school vooraleer het effectief naar school mag gaan.

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten op 2 maart 2020.

 • Van 2 t/m 15 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefeenheid (broers en zussen die al ingeschreven zijn)
 • Van 16 t/m 31 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school.
 • Vanaf woensdag 1 april starten de inschrijvingen voor de niet-voorrangsgerechtigde kleuters.

Hoe gebeurt de inschrijving?

Inschrijvingen kunnen op verschillende momenten gebeuren.

Je kan inschrijven:

 • Vanaf woensdag 1 april 2020 , enkel op deze dag gaan de inschrijvingen door in de refter van de lagere school, Kloosterstraat 76, ingang B vanaf 8.00 u.
 • Nadien kan je op alle schooldagen inschrijven, na afspraak met het schoolsecretariaat 03 667 37 23
 • In de zomervakantie (eerste week van juli en laatste week van augustus, tijdens de schooluren)

Alle inschrijvingen gebeuren op het SECRETARIAAT van de HOOFDSCHOOL, Grensstraat 14. (ingang C, derde deur rechts)

Bij de inschrijving wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.  Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS-kaart gevraagd.  Van het bewijsstuk wordt een fotokopie genomen.

Een kleuter is ingeschreven wanneer de inschrijvingsfiche gehandtekend werd waarmee je je akkoord verklaart met het schoolregelement en het pedagogisch project.

Het inschrijvingsformulier + het document gelijke onderwijskansen wordt ingevuld en ondertekend.

Wenst u vooraf kennis te maken met onze school neem dan gerust contact op met de directie Myriam Van Hees of Lut Dries

03 667 37 23 OF kleuterschool@mariaberg.be