Capaciteit – lagere school

Inschrijvingen

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze lagere school bepaald op :

- 360 leerlingen voor de vestiging Centrum, Kloosterstraat 76 met een maximum van 24 leerlingen per klas.

110 leerlingen voor de vestiging Hoek, Moerkantsebaan 287 met een maximum van 24 leerlingen per klas.

 De totale maximumcapaciteit voor de lagere school Mariaberg wordt aldus bepaald op 470 leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden aan de concrete situatie.