Capaciteit – lagere school

Inschrijvingen

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor onze lagere school bepaald op :

- 330 leerlingen voor de vestiging Centrum, Kloosterstraat 76 met een maximum van 25 leerlingen per klas.

110 leerlingen voor de vestiging Hoek, Moerkantsebaan 287 met een maximum van 25 leerlingen per klas.

 De totale maximumcapaciteit voor de lagere school Mariaberg wordt aldus bepaald op 440 leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden aan de concrete situatie.