Inschrijvingen – lagere school

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

 

Wanneer starten de inschrijvingen ?

De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 starten op 1 maart 2020.

- Van 1 t/m 15 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen uit dezelfde leefeenheid (broers en zussen die al ingeschreven zijn)

- Van 16 t/m 31 maart geldt de voorrangsperiode voor kinderen van personeelsleden van de school.

- De 5-jarige kleuters die de overstap naar het 1ste leerjaar maken op onze vestigingen Hoek en Centrum moeten niet komen inschrijven. Hun ouders moeten wel een informatief document invullen en afgeven aan de klasleidster VOOR 1 MAART 2020.

- Vanaf maandag 20 april starten de inschrijvingen voor alle andere kinderen.

Ingang via de Kloosterstraat of via de parking, volg hiervoor  de bewegwijzering. Je mag  geen gebouwen betreden, de inschrijvingen gaan door via het raam.

Wanneer kan de inschrijving gebeuren ?

- De ouders die de school kennen, kunnen hun kind laten inschrijven op het secretariaat van de hoofdschool , Kloosterstraat 76 ( ingang C, derde deur rechts). Dit geldt ook voor een inschrijving in de wijkschool Hoek.

- De ouders die de school niet kennen, maken eerst een afspraak met de directeur, mevrouw Gerda Ketelers, voor een informatief gesprek en een korte rondleiding in de school. (telefoon: 03 667 37 23 – e-mail : mariaberg@mariaberg.be).

- Je kan inschrijven :

  •  op schooldagen
  •  in de zomervakantie (eerste week van juli en laatste week van augustus) tijdens de schooluren

Wat hebben we nodig voor de inschrijving ?

- Bij de inschrijving moet een officieel bewijsstuk voorgelegd worden waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.

- Vermits voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de Kids-id gevraagd. Hiervan wordt een kopie genomen.

- Aan de ouders van de leerlingen die de lessen hebben gevolgd in een andere school, vragen we ook een recent rapport mee te brengen.

Wat moet er gebeuren zodat de inschrijving geldig is ?

- Er moet een inschrijvingsdocument met praktische gegevens over de leerling en een akkoordverklaring met het schoolreglement en het pedagogisch project ingevuld en ondertekend worden.

- Ook een formulier gelijke onderwijskansen moet ingevuld en ondertekend worden.