Capaciteit – kleuters

Inschrijvingen

Capaciteit van de school

Het schoolbestuur heeft, zoals opgelegd door het decreet betreffende inschrijvingsrecht, de maximumcapaciteit voor het kleuteronderwijs bepaald.

- De maximumcapaciteit voor de vestiging Grensstraat 14 bedraagt  250 kleuters

- De maximumcapaciteit voor de vestiging Heikantstraat 140 bedraagt  220 kleuters

- De maximumcapaciteit voor de vestiging Moerkantsebaan 287 bedraagt  65 kleuters

De totale maximumcapaciteit voor kleuterschool Mariaberg wordt aldus bepaald op 535 kleuters voor het schooljaar 2021 – 2022.