Visie van de kleuterschool

dyn010_original_430_400_gif_2604217_119a7fb0dd38c7cab6a0695c6842a557
badf1ad8e7ce966b420d0c5056721ab3
56f17f529d660c574c25431c333ae939
b040d45c474f020cc7d1df502a465a9a--clipart

In onze schoolvisie beschrijven we onze dromen die jullie een duidelijk beeld geven van onze manier van werken en hoe we de kinderen stimuleren bij hun ontwikkeling.

We dromen van een open en een gastvrije school waar het voor iedereen goed samen-zijn is.

We dromen van een school waar het spelen en leren boeiend en aangenaam is voor al onze kinderen.

We dromen van een school waar de leer-kracht zorgt voor de groei van elk kind.

We dromen van een dialoogschool waar we respectvol omgaan met elkaars geloofsovertuiging vanuit onze christelijke identiteit.

We dromen van een school waar zorgzaam wordt omgegaan met kinderen om hen zoveel mogelijk kansen te geven.

We dromen van een school waar kinderen op eigen tempo mogen ontwikkelen, waar we samen wegwijzers zoeken en vinden in de kleine en grote wereld.

We dromen van een school waar we kansen zien in het unieke en de talenten van elk kind, waar diversiteit een rijkdom en een uitdaging is.

We dromen van een school waarin de beleving centraal staat in het muzische, het sportieve en het creatieve.

We dromen van een school waar leren leren en samen-leven elke schooldag kleuren.

We dromen van ….

Wil je nog meer lezen over onze concrete aanpak, neem dan ook een kijkje in onze schoolbrochure.