Schoolraad

Schoolraad

Schoolraad

De schoolraad is een door de Vlaamse Regering verplicht orgaan dat de volgende bevoegdheden heeft: advies verlenen aan de inrichtende macht, overleg plegen met de inrichtende macht en instemming verlenen over bepaalde voorstellen. De schoolraad is samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van de ouders. Contact nemen kan via schoolraad@mariaberg.be