Voor -en nabewaking

Voor -en nabewaking

Voor- en nabewaking

De opvang buiten de schooltijden gebeurt op drie plaatsen:

Kloosterstraat 76 ( voor de kinderen van de kleuterschool en de lagere school Mariaberg)

Moerkantsebaan 287 (voor de kinderen van de kleuterschool en de lagere school Mariaberg - Hoek)

Maststraat 2a (voor de kinderen van de kleuterschool van Heikant en van de Sint-Jozefschool)

 

Periodes:

De vooropvang start om 7 uur en loopt tot 8.10 uur.

De naschoolse opvang loopt van 15.45 uur tot 18 uur. Op woensdagnamiddag is er geen opvang.

Vergoeding:

De vergoeding bedraagt € 0,60  per begonnen kwartier/per kind en is fiscaal aftrekbaar. Wanneer kinderen te laat worden opgehaald (na 18 uur), wordt er extra € 6 per begonnen half uur/per kind aangerekend.

Gelieve steeds vooraf te melden aan de klasleerkracht of aan het secretariaat dat u wil gebruik maken van de opvang.

Kinderen die niet afgehaald zijn om 15.45 uur worden automatisch naar de nabewaking verwezen.

Voor de vestigingen Centrum en Heikant wordt er met een barcodekaart gewerkt die de ouders bewaren.

Buitenschoolse opvang

Op woensdagnamiddag en op vakantiedagen organiseert IBO DOL-FIJN buitenschoolse opvang.

IBO (Initiatief voor Buitenschoolse opvang) ‘DOL-FIJN’ is een initiatief van de gemeente Essen in samenwerking kindervang KAV

Meer info: 0471/ 48.50.36